มูลนิธิรากแก้ว

c/o สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ชั้น 26 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66 2677 2975-77
โทรสาร: +66 2677 2968
อีเมล์: contact@rakkaew.org
Facebook: facebook
Youtube: youtube
แผนที่: คลิ๊กเพื่อดูแผนที่
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล

 

รักษาการ เลขาธิการ
จำเริญ ยุติธรรมสกุล 
Mr. Chamroen Yutithumsakul
โทร +66 2677 2975
อีเมล์ chamyut9@yahoo.com

ประวัติการทำงาน

ฝ่ายงานบริหารและจัดการความรู้ (Administration Unit)
Piyawan 02   ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล 
Ms. Piyawan Chaiwisessakul 
โทร. +66 2677 2975
อีเมล์ piyawan@rakkaew.org

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงิน
ฐิติรัตน์ ธูปอินทร์
Ms. Thitirat Thoop-In
อีเมล์ thitirat @rakkaew.org

     
    เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและจัดการความรู้
นิศารัตน์ เลิศสมพร
Ms. Nisarat Lertsomporn
อีเมล์ nisarat @rakkaew.org
ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ (Program Development Unit)
   

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
จิตตินันต์ ใจสุทธิ์ 
Mr. Jittinun Jaisuith
โทร. +66 2677 2969
อีเมล์ jittinun@rakkaew.org

   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการอาวุโส
ศราวุฒิ ศรีสุข
Mr. Sarawut Sisuk
โทร. +66 2677 2969
อีเมล์ sarawut@rakkaew.org

   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ

อานนท์ ผลบุญ
Mr. Anon Pholboon
อีเมล์ anon @rakkaew.org

 

 

 Sittichai2  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ
สิทธิชัย ปราศรัย
Mr. Sittichai Prasai
อีเมล์ Sittichai@rakkaew.org

 

 

 

     
    เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการประจำมหาวิทยาลัย
pattira2  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประจำ ม.ขอนแก่น)
ภัททิรา เหลือสุข
อีเมล์ trainee_kku @rakkaew.org

 

     
Ratchakarun2   ภาคใต้ (ประจำ ม.สงขลานครินทร์)
รัชกรัณย์ สวัสดี
อีเมล์ trainee @rakkaew.org