มูลนิธิรากแก้ว

c/o สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ชั้น 26 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66 2611 5000 ต่อ 5125
โทรสาร: +66 2658 1413
อีเมล์: contact@rakkaew.org
Facebook: โครงการรากแก้ว 
Youtube: โครงการรากแก้ว
แผนที่: คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

 

 

 

ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการ
เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว

จำเริญ ยุติธรรมสกุล 
Mr. Chamroen Yutithumsakul
อีเมล์ chamyut9@yahoo.com

ประวัติการทำงาน

     
 

 

ผู้จัดการโครงการ
ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล 
Ms. Piyawan Chaiwisessakul 
โทร. +66 2677 2975
อีเมล์ piyawan@rakkaew.org

     
ฝ่ายบริหารและจัดการความรู้ (Administration Unit)
     
   

  

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
จิตตินันต์ ใจสุทธิ์ 
Mr. Jittinun Jaisuith
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5125
อีเมล์ jittinun@rakkaew.org

     

 

 

  

เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงิน
ฐิติรัตน์ ธูปอินทร์
Ms. Thitirat Thoop-In
โทร. +66 2677 2969 , +66 2611 5000 ต่อ 5124
อีเมล์ thitirat@rakkaew.org

     
Sittichai  

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและจัดการความรู้
สิทธิชัย ปราศรัย
Mr. Sittichai Prasai
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5124
อีเมล์ Sittichai@rakkaew.org

     
ฝ่ายพัฒนาโครงการ (Program Development Unit)
     
   

  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการอาวุโส รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ศราวุฒิ ศรีสุข
Mr. Sarawut Sisuk
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5123
อีเมล์ sarawut@rakkaew.org

     
 Anon  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ภาคเหนือ/โครงการพิเศษ
อานนท์ ผลบุญ
อีเมล์ anon@rakkaew.org

 

     
Pattira  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภัททิรา เหลือสุข
อีเมล์ pattira@rakkaew.org

 

     
Ratchakarun  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ภาคใต้ 
รัชกรัณย์ สวัสดี
อีเมล์ ratchakarun@rakkaew.org

     
   

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ภาคกลาง 
ปาริฉัตร เลาเลิศ
Ms. Parichat Laolert
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5126
อีเมล์ parichat@rakkaew.org

     
Reeduwan  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ประจำ ม.นราธิวาสราชนครินทร์)
รีดูวัน เปาะเอ็ง
อีเมล์ reeduwan@rakkaew.org

     
Bulin  

  

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
บุลิน ยั่วยวน
อีเมล์ rakkaew_payaouni@rakkaew.org

     
Sasitorn  

 

จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศศิธร บุญสนอง
อีเมล์ sasitorn@rakkaew.org

     
Sittisak  

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สิทธิศักดิ์ ม่วงเจริญ
อีเมล์ sittisak@rakkaew.org

     

Armada

 

  

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
อามาดา กาเดร์
อีเมล์ armada@rakkaew.org