มูลนิธิรากแก้ว

c/o สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ชั้น 26 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66 2611 5000 ต่อ 5012
โทรสาร: +66 2658 1413
อีเมล์: contact@rakkaew.org
Facebook: โครงการรากแก้ว 
Youtube: โครงการรากแก้ว
แผนที่: คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

  

รักษาการ เลขาธิการ
จำเริญ ยุติธรรมสกุล 
Mr. Chamroen Yutithumsakul
อีเมล์ chamyut9@yahoo.com

ประวัติการทำงาน

ฝ่ายงานบริหารและจัดการความรู้ (Administration Unit)
 Piyawan  

 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล 
Ms. Piyawan Chaiwisessakul 
โทร. +66 2677 2975
อีเมล์ piyawan@rakkaew.org

     

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงิน
ฐิติรัตน์ ธูปอินทร์
Ms. Thitirat Thoop-In
อีเมล์ thitirat@rakkaew.org

     
 Nisarat  

 

 

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและจัดการความรู้
นิศารัตน์ เลิศสมพร
Ms. Nisarat Lertsomporn
อีเมล์ nisarat@rakkaew.org
     
Sittichai  

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและจัดการความรู้

สิทธิชัย ปราศรัย
Mr. Sittichai Prasai
อีเมล์ Sittichai@rakkaew.org

     
ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ (Program Development Unit)
JITTINUN  

 

 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
จิตตินันต์ ใจสุทธิ์ 
Mr. Jittinun Jaisuith
โทร. +66 2677 2969
อีเมล์ jittinun@rakkaew.org

     
   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการอาวุโส
ศราวุฒิ ศรีสุข
Mr. Sarawut Sisuk
โทร. +66 2677 2969
อีเมล์ sarawut@rakkaew.org

     
 Anon  

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ

อานนท์ ผลบุญ
อีเมล์ anon@rakkaew.org

 

 

     
Pattira  

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประจำ ม.ขอนแก่น)
ภัททิรา เหลือสุข
อีเมล์ pattira@rakkaew.org

 

 

     
Ratchakarun  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ

ภาคใต้ (ประจำ ม.สงขลานครินทร์)

รัชกรัณย์ สวัสดี
อีเมล์ ratchakarun@rakkaew.org

     
Reeduwan  

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ ประจำ ม.นราธิวาสราชนครินทร์และพื้นที่พิเศษ

รีดูวัน เปาะเอ็ง
อีเมล์ reeduwan@rakkaew.org

     
Parichat  

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ ประจำ ม.มหิดล

ปาริฉัตร เลาเลิศ
อีเมล์ parichat@rakkaew.org

     
Bulin    

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ ประจำ ม.พะเยา

บุลิน ยั่วยวน
อีเมล์ rakkaew_payaouni@rakkaew.org

     
Sasitorn  

 

 

 

จ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ ประจำ ม.อุบลราชธานี

ศศิธร บุญสนอง
อีเมล์ sasitorn@rakkaew.org

     
Sittisak  

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ ประจำ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์

สิทธิศักดิ์ ม่วงเจริญ
อีเมล์ sittisak@rakkaew.org

     

Armada

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ ประจำ ม.ทักษิณ

อามาดา กาเดร์
อีเมล์ armada@rakkaew.org

     
 Kritsada    

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาโครงการ ประจำ ม.เกษตรศาสตร์

กฤษดา ทองทา
อีเมล์ kritsada@rakkaew.org