มูลนิธิรากแก้ว

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
ชั้น 26 อาคารสยามพิวรรธน์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(มูลนิธิรากแก้วได้รับการประกาศเป็นองค์การสาธารณะกุศล ลำดับที่ 889)

โทรศัพท์ : +66 2611 5000 ต่อ 5125
โทรสาร : +66 2658 1413
อีเมล์ : contact@rakkaew.org
Facebook : โครงการรากแก้ว 
twitter : โครงการรากแก้ว
Youtube : โครงการรากแก้ว
แผนที่ : คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

 

 

 

ที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการ
เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว

จำเริญ ยุติธรรมสกุล 
Mr. Chamroen Yutithumsakul
อีเมล์ chamyut9@yahoo.com

ประวัติการทำงาน

     
     
ฝ่ายบริหารและจัดการความรู้ (Administration Unit)
     
   

  

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
จิตตินันต์ ใจสุทธิ์ 
Mr. Jittinun Jaisuith
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5125
อีเมล์ jittinun@rakkaew.org

     

 

 

  

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ฐิติรัตน์ ธูปอินทร์
Ms. Thitirat Thoop-In
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5124
อีเมล์ thitirat@rakkaew.org

     
Sittichai  

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและจัดการความรู้ 
สิทธิชัย ปราศรัย
Mr. Sittichai Prasai
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5124
อีเมล์ Sittichai@rakkaew.org

     
     
   

 

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการผู้บริหาร
อัฐสิน อิ่มเนตร์
Mr. Attasin Imnet
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5125
อีเมล์ Attasin@rakkaew.org  

 

     
     
ฝ่ายพัฒนาโครงการ (Program Development Unit)
     
   

  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการอาวุโส รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ศราวุฒิ ศรีสุข
Mr. Sarawut Sisuk
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5123
อีเมล์ sarawut@rakkaew.org

     
 Anon  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ภาคเหนือ/โครงการพิเศษ
อานนท์ ผลบุญ
Mr. Anon Phoonboon
โทร. +66 2611 5000 ต่อ 5125
อีเมล์ anon@rakkaew.org

 

     
Pattira  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภัทธิรา เหลือสุข
Ms. Pattira Luasook
อีเมล์ pattira@rakkaew.org

 

     
Reeduwan  

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ประจำ ม.นราธิวาสราชนครินทร์)
รีดูวัน เปาะเอ็ง
Mr. Reeduwan Poh-eng
อีเมล์ reeduwan@rakkaew.org

     
Bulin  

  

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
บุลิน ยั่วยวน
Mr. Bulin Yuayuan
อีเมล์ Bulin@rakkaew.org 

     
Sasitorn  

 

จ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศศิธร บุญสนอง
Ms. Sasitorn Boonsanong
อีเมล์ sasitorn@rakkaew.org

     
Sittisak  

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สิทธิศักดิ์ ม่วงเจริญ
Mr. Sittisak Muangcharern
อีเมล์ sittisak@rakkaew.org

     

Armada

 

  

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
อามาดา กาเดร์
Mr. Armada Kade
อีเมล์ armada@rakkaew.org

     

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 
ฮากัน บือราเฮง
Mr. Hakan Beraheng
อีเมล์ Hakan@rakkaew.org