Summer Camp #3.2 เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3 ครั้งที่ 2

จุดเริ่มต้น... การเรียนรู้นอกห้องเรียนและประสบการณ์ที่มีคุณค่า

การรวมตัวครั้งสำคัญของนิสิตนักศึกษาที่จะได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชน “เรียนรู้วิถีชีวิต คิดและวางแผน พร้อมปฏิบัติจริง

สำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. 
เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
2. 
มีจิตอาสา และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
3. 
สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
4. 
มีความอดทน มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมลุยทุกสถานการณ์

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม Summer Camp #3.2 เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3 ครั้งที่ 2 นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชุมชน โดยการลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะเกิดผลดีต่อชาวบ้านจริง ข้อมูลที่เก็บนั้นจะนำวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อวางแผนการพัฒนา พร้อมคือข้อมูลกลับให้ชาวบ้านรับทราบต่อไป ซึ่งตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเองนั้น จะได้ทั้งประสบการณ์ในการลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ เสมือนว่าเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ -  5 มิถุนายน 2562
สมัครได้เลยที่ https://www.rakkaew.org/events/10  หรือคิวอาร์โค้ด

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

     


รายละเอียดเพิ่มเติม
📝
 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 6 มิถุนายน 2562 นี้ ทาง www.rakkaew.org และเพจเฟสบุ้ค โครงการรากแก้ว
📌 กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 10 - 18 มิถุนายน 2562 (8 คืน 9 วันณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. เรื่องการเดินทางมาค่าย (ในทุกกรณีนั้น จุดรวมพล ณ บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จัดรถไปรับน้อง ๆ ตามเวลานัดหมาย และออกเดินทางไปยังพื้นที่ทำกิจกรรม 
2. 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป - กลับ นั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบเอง และส่วนค่าใช้จ่าย (เอกสาร ค่าอาหาร ค่าที่พัก อื่นๆในระหว่างทำกิจกรรม 10 - 18 มิถุนายน 2562 ทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
3. 
การเตรียมตัวมาค่ายนี้ สิ่งควรมี ยาสีฟัน / แปรงสีฟัน / สบู่หรือครีมอาบน้ำ / แชมพู / รองเท้าแตะ / ไม้แขวนเสื้อ / ยารักษาโรคประจำตัว / ชุดลำลอง / ชุดนอน / ผ้าเช็ดตัว / ผ้าขาวม้าหรือผ้าถุง / ไฟฉาย ฯลฯ
4. การแต่งกายในระหว่างท้ากิจกรรม ชุดล้าลอง สุภาพ กางเกงขายาว (สามารถใส่กางเกงยีน รองเท้าผ้าใบได้)
5. 
กำหนดการกิจกรรม คลิก
6. ผู้ที่ผ่านทำกิจกรรม ตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว

 **เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันเข้าร่วมกิจกรรม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่วา 02 611 5000 ต่อ 5124 หรือ 095 629 4147