Summer Camp #3 เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3

จุดเริ่มต้น... การเรียนรู้นอกห้องเรียนและประสบการณ์ที่มีคุณค่า

การรวมตัวครั้งสำคัญของนิสิตนักศึกษาที่จะได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิต คิดและวางแผน พร้อมปฏิบัติจริง

สำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
ณ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ. โคกล่ามแสงอร่าม ต. กุดหมากไฟ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.
เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
2.
มีจิตอาสา และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
3.
สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
4.
มีความอดทน มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมลุยทุกสถานการณ์

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม Summer Camp #3 เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3 นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชุมชน โดยการลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะเกิดผลดีต่อชาวบ้านจริง ข้อมูลที่เก็บนั้นจะนำวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อวางแผนการพัฒนา พร้อมคือข้อมูลกลับให้ชาวบ้านรับทราบต่อไป ซึ่งตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเองนั้น จะได้ทั้งประสบการณ์ในการลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ เสมือนว่าเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั งแต่วันนี - 30 เมษาน 2562
สมัครได้เลยที่ https://rakkaew.org/events/9/register หรือคิวอาร์โค้ด

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

   


รายละเอียดเพิ่มเติม
📝
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 3 พฤษภาคม 2562 นี้ ทาง www.rakkaew.org และเพจเฟสบุ้ค โครงการรากแก้ว
📌 กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2562 (7คืน 8วัน) ณ โครงการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้้าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บ.โคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

1. เรื่องการเดินทางมาค่าย (ในทุกกรณี) นั้น จุดรวมพล ณ บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดอุดร (ในเมือง) โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จัดรถไปรับน้อง ๆ ตามเวลานัดหมาย และออกเดินทางไปยังพื้นที่ทำกิจกรรม 
2.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป - กลับ นั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบเอง และส่วนค่าใช้จ่าย (เอกสาร ค่าอาหาร ค่าที่พัก อื่นๆ) ในระหว่างทำกิจกรรม 12 - 19 พฤษภาคม 2562 ทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
3.
การเตรียมตัวมาค่ายนี้ สิ่งควรมี ยาสีฟัน / แปรงสีฟัน / สบู่หรือครีมอาบน้ำ / แชมพู / รองเท้าแตะ / ไม้แขวนเสื้อ / ยารักษาโรคประจำตัว / ชุดลำลอง / ชุดนอน / ผ้าเช็ดตัว / ผ้าขาวม้าหรือผ้าถุง / ไฟฉาย ฯลฯ
4. การแต่งกายในระหว่างท้ากิจกรรม ชุดล้าลอง สุภาพ กางเกงขายาว (สามารถใส่กางเกงยีน รองเท้าผ้าใบได้)
5. 
กำหนดการกิจกรรม คลิก
6. ผู้ที่ผ่านทำกิจกรรม ตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว

 **เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันเข้าร่วมกิจกรรม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่วา 02 611 5000 ต่อ 5124 หรือ 095 629 4147