มูลนิธิรากแก้ว และสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดรับสมาชิกใหม่ เข้าร่วมทีม

มูลนิธิรากแก้ว เป็นมูลนิธิในเครือสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีบทบาทสนับสนุนภาคการศึกษาในการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

โดยมูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรม จำนวน 4 อัตรา
รายละเอียด คลิกที่นี่