เปิดรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีมรากแก้ว

ร่วมค้นหาความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง

มูลนิธิรากแก้ว (ในเครือสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนอุดมศึกษาในการพัฒนาชุมชน โดยให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ทั่วประเทศนำความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนที่ขาดโอกาสให้มีศักยภาพและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงการที่พัฒนาและปลูกฝังจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคมให้นิสิตนักศึกษาที่จะเป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

มูลนิธิฯ จึงประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่