ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

“Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3”

ตาม ประกาศมูลนิธิรากแก้ว เรื่อง การรับสมัครนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม เรียนรู้วิถีชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภายใต้กิจกรรม “Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3” ณ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้ หมดกำหนดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตามลำดับเลขที่ (รายละเอียดคลิกที่นี่)