เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (PART-TIME)

#ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (Part-Time)
.... น้องๆ คนไหนสนใจจะมาเป็นนักศึกษาช่วยงานโครงการรากแก้ว จำนวน 3 คน
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

#ภารกิจงาน
1) จัดทำรายงานสรุปกิจกรรม
2) ช่วยงานบริหารและธุรการที่เกี่ยวข้อง เช่น ลงทะเบียน เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม และติดต่อประสานงาน
3) งานอื่น ๆ ที่โครงการรากแก้ว มอบหมาย

#คุณสมบัติ
1) เป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังในระดับปริญญาตรี
2) มีจิตอาสา และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
3) สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
4) มีความอดทน มีความพร้อมด้านสุขภาพ พร้อมลุยทุกสถานการณ์
5) รับความกดดันทุกสถานการณ์ได้

#สวัสดิการ
1) ค่าเดินทาง ไป – กลับ (เบิกจ่ายตามจริง)
2) ฟรี อาหาร และที่พัก

สนใจลงชื่อ- สกุล /คณะ / สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา และเบอร์ติดต่อ หรือส่งประวัติมาที่ Sittichai@rakkaew.org 
ข้อมูลเพิ่มเติม พี่วา 02 611 5000 ต่อ 5124 ฝ่ายบริหารและจัดการความรู้ มูลนิธิรากแก้ว

#โครงการรากแก้ว #นักศึกษาช่วยงาน # PartTime #ปิดเทอม