ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินชีวิตที่ยึดแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจของพอเพียง”

รายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การดำเนินชีวิตที่ยึดแนวทางพระราชดำริ  "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจของพอเพียง"

โดย อาจารย์ มาร์ติน วีลเลอร์ ปราชญ์ชาวบ้านหัวใจพอเพียง ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง GL 212 อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 2 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยของแก่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ได้ที่ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 043-202585