ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Summer Camp 3.2

“Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3 ครั้งที่ 2”

ตาม ประกาศมูลนิธิรากแก้ว เรื่อง การรับสมัครนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจากการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม เรียนรู้วิถีชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภายใต้กิจกรรม “Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3 ครั้งที่ 2” ณ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2562 นั้น

บัดนี้ หมดกำหนดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ตามลำดับเลขที่ (รายละเอียดคลิกที่นี่)