ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตามที่ มูลนิธิรากแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สัญญาจ้าง 1 ปี) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นั้น

บัดนี้ มูลนิธิรากแก้วได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (รายละเอียดคลิก)