โครงการจุฬาฯ ฮักน่าน ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10

วันที่ 21-27 ธันวาคม 2562 นิสิตโครงการจุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ผ่านการสัมพันธ์ชุมชนให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

กิจกรรมในครั้งนี้นิสิตได้ลงสัมพันธ์ชุมชน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านวังตาว, บ้านใหม่ในฝัน, บ้านปางเป๋ย ตำบลสะเนียน โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อให้นิสิตเกิดความคุ้นชินในการลงชุมชน เพื่อให้สมาชิกใหม่ของโครงการได้ทำความรู้จักกับหมู่บ้าน และโครงการท่อประปาที่ทางโครงการที่ดำเนินการในอนาคต  อีกทั้งลงสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผ้าปักของหมู่บ้าน เพื่อเป็นการต่อยอดข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป และและทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็ก ๆ ในชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางเป๋ย โดยสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัดและการพันข้อมือเมื่อบาดเจ็บ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน สอนทำผ้ามัดย้อมเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้

การทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้และเข้าใจชุมชนจากการลงพื้นที่จริงแล้ว ยังได้มิตรภาพและความสามัคคีระหว่างกันผ่านกิจกรรมพัฒนาสังคม และบำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของตนเองผ่านการนำข้อมูลในการลงชุมชน รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของตนเอง มาร่วมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งถือเป็นการต่อยอดและจุดริเริ่มของการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

 

ข่าว/ภาพ โครงการจุฬาฯ ฮักน่าน